آخرین خبر/ زهرا اویسی این عکس را در استوری منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید