آخرین خبر/ شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت: هنوز چند روزم نشده دلم براتون تنگ شده.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید