آخرین خبر/ گلاب آدینه در کنار دخترش نورا هاشمی.
عکس از نازی خوش اخلاقما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید