آخرین خبر/ ارسلان قاسمی با انتشار این عکس نوشت: گاهی لحظه های سکوت پرهیاهوترین دقایق زندگی هستند مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید