آخرین خبر/ نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: امروز از نزدیک در برنامه صبحی دیگر با بیماری و بیماران ایکتیوز آشنا شدم و خدا رو شکر تونستم به مخاطبان برنامه نشان بدم هیچ واگیری نداره و همه این عزیزان انسانهای عادی هستند و برای اونها آرزو میکنم که به تمام خواسته هاشون برسند. باید از خانم نگار دینی هم برای همراهیشون بسیار تشکر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید