آخرین خبر/ ملیکا شریفی‌نیا با انتشار این عکس نوشت: من عاشق مناسبت ها هستم مناسبت ها این روزهای جذاب و لازم که باعث می‌شوند ما این موجودات عاشق هر از چند گاهی شاید کمی بیشتر کمی فکر شده تر عشق بورزیم و عشق بگیریم از کسانی که بی‌واسطه دوستمان ‌دارند و ذوق ها کنیم از این خاطره‌سازی‌‌ جذاب و کیف ها کنیم از این عاشقانگی ناب من عاشق عشق ورزیدن هستم و عاشق‌ترِ کسانی که خوب یاد گرفته‌اند این‌گونه عشق ورزیدن راا پ ن: اونی که روی کیک نشسته منم!
حالا دلیلش رو شما به روی خودتون نیارین
آبانی‌ام دیگه... طبیعی که نمی‌تونم باشم !!
پست با تاخیر گذاشته شده من متولد ۲۱ آبان هستم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی