آخرین خبر/ فرهاد مجیدی این عکس را منتشر کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید