آخرین خبر/ متین ستوده با انتشار این عکس نوشت: قربون نگاهت با جذبه من.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید