آخرین خبر/ سید مهدی صدرالساداتی با انتشار این ویدئو نوشت: قسمت اکشنش اینجا نیافتاده... اما اون منم که دارم با شیخ طهماسبی و آقای گل پرور میرم... چند نفر جلو سبز شدند و این عزیزان هم ناغاقل از پشت رسیدند... نه کارت نشان دادند و نه حکم... فقط صبح گفته بودند ما نیروی امنیتی هستیم (نمیدونم کدام ارگان) و با مشت و لگد پذیرایی کردند. پ.ن: دست اون آقا چتره نه چوب، من چوب ندیدم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید