آخرین خبر/ ارژنگ امیرفضلی با انتشار این ویدئو نوشت: جدی بیاییم ریشه یابی کنیم و ببینیم چرا رومون نمیشه به خود طرف بگیم - -مگه،اگه بگیم چه اتفاق بدی میوفته؟
-ریشه اش در خجالتًِ؟
در ادبِ؟
یا در ترسِ؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید