آخرین خبر/ سیما تیرانداز با انتشار این عکس نوشت: لذتِ دنیا، داشتن کسی ست که دوست داشتن را بلد .است. به همین سادگی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید