آخرین خبر/ سکانس جذابی از سریال ماندگار «پدر سالار» را تماشا کنید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید