آخرین خبر/ مهسا ایرانی با انتشار این عکس نوشت: مثل باران چشمهایت دیدنی است
شهر خاموش نگاهت دیدنی است زندگانی معنی لبخند توست خنده هایت بی نهایت دیدنی است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید