آخرین خبر/ فوژان احمدى با انتشار این عکس نوشت: هنوز فکر مى کنم حق من؛ حق ما؛ زندگى در دنیایى بهتراز این هاست مگه ما از این زندگى چى میخوایم؟ اینکه باشى و ببینى که هستى که باهمه بودنت وجود دارى، فکر مى کنم براى ادامه دادن نیاز به عشقى بزرگ داریم ما - آدمهایى که بد نیستیم- در این دنیای بد؛ به عشقى بزرگتر از مردمان همه روزگاران نیازمندیم. تا بتوانیم براى لحظه اى هم شده با خودمون بگیم: - هى رفیق! ولش کن! مهم اینه که تو هستى؛ باهم درستش مى کنیم. معجزه اى توى دلِ این " باهم" هست که تاریکى هارو روشن مى کنه.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید