آخرین خبر/ مهناز حطیبی همسر محمد بحرانی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: 💜تداعیِ امروز💜
ما ایم و موجِ سودا... و یا...
نازنینا ما به نازِ تو...

5 hours ago

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید