آخرین خبر/ صحبت های تاریخی مقام معظم رهبری درباره حادثه منا در سریال «حوالی پاییز» را می بینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید