آخرین خبر/ صحبت های تاریخی مقام معظم رهبری درباره حادثه منا در سریال «حوالی پاییز» را می بینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی