آخرین خبر/ اتفاقی تلخ بعداز بازی فینال آسیا که امیرعلی نبویان را عصبانی کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی