آخرین خبر/ حدیث فولادوند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: اونی که بلندت میکنه،وقتی افتادی
دنبالت میگرده،وقتی گم شدی
نزدیکت باشه وقتی بهش احتیاج داری
باهات بخنده،گریه کنه،بجنگه و در عوض هیچی نخواد،
بهش میگن رفیق
رفیقم،مهربونم،تولدت مبارک 💝💝💝🎊

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی