آخرین خبر/ برزو ارجمند در اینستاگرامش نوشت:
در کنار استاد بینظیر سیاوش خانِ طهمورث. بازی در کنار استادان این حرفه پر درسِ ، تجربه ای که در هیچ دانشگاهیی نمیشه بدستش آورد. سایه تمامی پیشکسوتان ، مستدام


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید