آخرین خبر/ مینا وحید در اینستاگرامش نوشت:
هر روز به حجمه برف پوشیده بر کوه مقابل پنجره اتاق خوابم افزوده میشود و گویی مرا به کسالت ترغیب می کند.هر روز تقریبا ٤ساعت بعد از بیدار شدن و همین حدود قبل از خوابیدن را در تختم سر می کنم و گاهی شاید بیشتر .
دوست داشتم برفی بودم سبک ، روی قله کوه که به فصلی آب میشدم همه کوه را سر می خوردم تا رود شوم و بعد دریا و ابر و برف.اما حال چه هستم؟! شاید کسی در جایی اینگونه من را میبیند که با بقیه انسانها روی کره زمین ظاهر شدیم و طول مدت آب شدنمان کمی طولانی تر از یک فصل است.
الان حتی نمی دانم طولانی شدن بار مثبت دارد یا منفی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید