آخرین خبر/ حمید فرخ نژاد در اینستاپستش نوشت:
ساخت فیلمهای متفاوت وتجربه گرایانه و خارج از نورم سینمای رایج چیز بد یا عجیبی نیست و همکاری با این نوع فیلمها افساد فی الارض محسوب نمیگردد!،قدر مسلم در این مورد، مشکل از اونجا ناشی میشه که فیلم های با رویکرد خاص نباید در مجرای سینمای رایج اکران بشن ،تماشاگر عام عادت به دیدن این نوع نگاه نداره، برای دیدن این قبیل فیلمها جاهایی مثل سینمای هنر و تجربه با تماشاگران خاص خودش مناسبتره ، این گزینش نابجا و اکران نامناسب ربطی به خود اون فیلم و عوامل سازندش نداره و جهت اطلاع عرض کنم بازیگران برای فیلمهای صرفا طنز به نسبت این نوع فیلمها به لحاظ مالی بیشتر منتفع میشن که صد البته حق بدید که نابلد اون کار هم نیستیم!
اینکه روحیه مطالبه گری و باز خواست در بین تماشاگران سینما بوجود اومده خیلی خیلی اتفاق خوب و ارزنده اییه و ای کاش بیشتر در دایره ادب باشه و همه مون اینقد در همه مورد عصبی نباشیم و به قصد “جر “ نقد نکنیم و اینکه اینروزها فهمیدم چقدر فاصله اسمون تا زمین نزدیکه و چقد راحت با خاک یکسان میشه بود و این حجم از عصبانیت واسه قلب جامعه خوب نی !


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید