آخرین خبر/ افسانه پاکرو در اینستاگرامش این ویدئو را به اشتراک گذاشت و نوشت:
فیلم کوتاه «از اینجا تا دریا چقدر راهه؟»
ساخته افسانه و سعیده پاکرو
در چندمین حضور بین المللی خود موفق شد از بین ۴۹۰ فیلم ارسالی به بخش مسابقه نهمین جشنواره استارت باکو در کشور آذربایجان راه یافته و با ۴۰فیلم از سراسر جهان به رقابت بپردازد.
The short film
How far is the sea from here?
By Afsaneh & Saeideh pakroo
9.Start International short filmfestival
Cometiotion section
at Baku (Azerbaijan)


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید