آخرین خبر/ امیرمهدی ژوله با انتشار این عکس نوشت: یه روز میخرمت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید