آخرین خبر/ فرهاد ایرانی با انتشار این عکس نوشت: محمدرضا احمدی یکی از کاردرست های شبکه سه ، با اخلاق پراز انرژی مثبت و کار درست.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید