آخرین خبر/ سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت: من این راه را هزاران بار با باد رفته و با باران باز آمده ام مسیری که به منزل سپیده دم می رسد و شسته تر از شبنم فروردین است #سید_علی_صالحیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید