برترین ها/ «کریس همزورث» برای شروع فیلم برداری فیلم جدیدی به نام «Dhaka» به هندوستان سفر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید