آخرین خبر/ سکانس جذابی از سریال ساختمان پزشکان را تماشا کنید.
سریال ساختمان پزشکان
کارگردان سروش صحت
سال تولید ۱۳۸۹-۱۳۹۰
ویدئو از پیج سکانس برتر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید