آخرین خبر/ ارژنگ امیرفضلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: فکر نکنید الکیه ها هر دو تامون رو بلند میکرد
البته
هنوزم بلند میکنه -☺️❤️😕😛👍🌸😊
نادر یک دو نه است فقط واسه نمونه است .
-
-
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید