آخرین خبر/ دنیا مدنی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: من و بابام
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید