آخرین خبر/ مهران احمدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: ومن مردمی دیدم که چیز زیادی نداشتند، اما حالشان خوب بود، خوشحال بودند،چون احساس نمیکردند که عقب افتاده اندوباید سریع تر بدوند. انها با هم رقابت نمی کردند، با هم زندگی میکردند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید