آخرین خبر/ علی پهلوان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: براتون تو استوری دارم یه سری از اجراهای آهنگ ناب رو که دوستان در اپلیکیشن اسمیول انجام دادند می‌ذارم.
مثل آوازی نو
مثل شعری کهن
مثل تو... برای من
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید