آخرین خبر/ نسرین مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
یک شب زیبا
همراه خانواده ام با
عمویم،پسرم و خواهرم جای همسرم و پسر کوچکم سبز
دلهایتان همیشه شاد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید