آخرین خبر/ مثلا دکور اخبار رو گل‌آرایی و قشنگ‌سازی کردن، ولی انگار یه جنازه رو کادوپیچ کردن گذاشتن روی میز!
خبر ساعت ۹ شبکه یک، پریشب!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید