آخرین خبر/ پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت: تو‌ ایده آل ترین خوابی که بیداری من دیده.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید