آخرین خبر/ افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت: نه تو به من فکر میکنی و نه من به تو اما هر دویمان حَواسمان پَرت است. پَرتِ خاطرات.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید