آخرین خبر/ سوسن حسنی دخت با انتشار این ویدئو نوشت: بهروز افخمی در آنتن زنده صدا و سیما، صادق هدایت را هم‌جنس‌گرا نامید!!! فارغ از درست یا نادرست بودن مطلب ، فهمیدم که در جامعه ایرانی ، حتی اگر مرده باشی هم، باب تهمت و افترا و قضاوت و داوری همچنان باز است. حتی وقتی دستت از دنیا کوتاه است و زبانی برای جواب دادن نداری. افخمی درباره جشنواره کن هم گفته بود: کن، جشنواره دگر باش ها است!!!!# افتضاح فرهنگی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی