آخرین خبر/ فاطمه گودرزی با انتشار این عکس نوشت: تئاتر خروج ممنوع به کارگردانی گیتی قاسمی ونوشته ژان پل سارتر پیشنهاد میکنم ببینید الان مردم ما بسیار نیاز دارن ببینند تابعضی چیزها یادآوری بشه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی