آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: همواره یکجا صبح است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید