آخرین خبر/ برنامه «حرف حساب» دوشنبه پخش نخواهد شد.
منبع: پیج برنامه حرف حساب

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید