آخرین خبر/ امیرمحسن مرادیان با انتشار این عکس نوشت: بعضی وقتها فکر می کنم که چقدر خوب میشد یک دکمه ای بود میزدیم بر می گشتیم به دوران بچگیمون.با خیال راحت لم میدادیم رو پای مامانمون و بیخیال این دنیا، هِیییی
پ.ن: عکس مربوط به یکسالگی این حقیر.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی