آخرین خبر/ توهین زشت و زننده کارشناس آشپزی به شرکت‌کننده در مسابقه دستپخت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید