آخرین خبر/ سعید عزت اللهی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
😎من می خندم ، نه به این خاطر که قوی تر از مشکلاتم هستم بلکه به این خاطر که خدای من قوی تر از مشکلاتم است. ☝️.
#❤️ Thanks GOD for everything 🌹

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی