آخرین خبر/ شفاف سازی علی ضیاء از تحقیقات دادستانی در خصوص کلیه پدر کودک سرطانی که در برنامه فرمول یک ضور پیدا کرده بود را در این ویدئو می بینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید