آخرین خبر/ ترلان پروانه با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سر من.
چه کنم ؟
.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید