آخرین خبر/ پست اینستاگرامی جالب حمید فرخ نژاد در هنگام باران را در این ویدئو می بینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید