آخرین خبر/ حسن شمشادی در اینستاگرامش نوشت: عذرخواهی سرآشپز برنامه دست‌پخت از مردم و چند نکته:
یک/ عذرخواهی خوب است اما همه مان تلاش کنیم تا رفتار و کردار و گفتارمان باعث نشود تا #مجبور به عذرخواهی شویم. 
دو/ بزرگواران دست اندرکاران این برنامه همچون مردم خوب می دانند؛ که برنامه شان ضبطی است و زنده روی آنتن نمی رود؛ به معنای دیگر چندین و چند نفر ساعتها روی آن برنامه کار می کنند تا در نهایت پخش شود؛ آنچه پخش شد نشان می دهد که دستکم هیچکدام از تهیه کنندگان و ناظران پخش و مدیران شبکه؛ اعتقادی به نادرست و زشت بودن آنچه اتفاق افتاد و ما دیدیم، نداشته اند که اگر اینگونه بود؛ آن رفتار و گفتار زشت را شاهد نبودیم! 
سه/ این بازتاب منفی آن رفتار نامناسب به بهانه حرفه ای گری است که اینگونه وسیع در فضای مجازی به وجود آمد و باعث عذرخواهی سرآشپز دستپخت شد. .
چهار/ به نظرم باید آن خانم محترم را در همان برنامه دعوت کنند و همانجا از او عذرخواهی کنند و آن عذرخواهی را در زمان پخش همان برنامه نشان دهند. 
پنج/ کاش آنچه که به عنوان رفتار و کردار و عملکرد نامناسب همه (رسانه و مسئول و رییس و مدیر و ...) در زندگی واقعی و فضای مجازی( که بازتاب دهنده بخشی از آن است) هم اینگونه واکنش هایی را به همراه داشته باشد که منجر به #اصلاح امور شود! .
پی نوشت: این نوشته هم؛ یک #نقد_از_درون است و بس! .
#حرفه_ای_گری یا #بی_اخلاقی مساله این است!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی