آخرین خبر/ نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: تقصیر تو نیست هرچه هست زیر سر پاییز است که به نسیمی عقل را می رباید تا دل بی اگر و امایی تنگ تو شود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید