آخرین خبر/ نیکی کریمی با انتشار این عکس نوشت: روز همگی خوش.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید