آخرین خبر/ فریبا باقری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک
بدین نوید که باد سحرگهی آورد
بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان
در این جهان ز برای دل رهی آورد
همی‌رویم به شیراز با عنایت بخت
زهی رفیق که بختم به همرهی آورد
به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد
بسا شکست که با افسر شهی آورد
چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه
چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد
رساند رایت منصور بر فلک حافظ
که التجا به جناب شهنشهی آورد

پ.ن: دلم خیلی گرفته بود ، یه مدتیه از دوستانم کلن حال خوبی بهم نمیرسه اومدم پست بذارم ناله کنم ، قبلش رفتم فال حافظ گرفتم انقدررررر قشنگ بود و پر از امید که دلم نیومد دیگه حرفی بزنم ، همون بیت اولش برای حال خوب کافیه :
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید