آخرین خبر/ لاله صبوری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: جشنواره بین لمللی تئاتر کودک و نوجوان
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید